Ako želite da generišete izvanredne i efikasne slike koristeći 123RF Create with AI alat, ovaj vodič će vam pomoći u pisanju adekvatnih promptova koji će vam sigurno pružati impresivne rezultate.


Šta su promptovi?

Promptovi su kratke instrukcije ili reči koje govore veštačkoj inteligenciji kakvu vrstu slike želite. Što više opisa sadrži vaš prompt, to preciznije i bolje veštačka inteligencija može kreirati sliku koju imate na umu.

Zato budite specifični i jasni prilikom davanja promptova kako biste dobili najbolje rezultate. Dobar prompt pomaže vam da stvorite jedinstvenu i kul sliku.

Evo primera: “Profil lepe žene sa hipnotišućim očima, tribal tetovažama i cvetnim motivima na njenoj bujnoj crvenoj kosi, čista tamna pozadina sa eterejnim svetlećim cvetnim kuglama, efekti boke, veliki prostor za tekst sa leve strane.”

Definišite strukturu prompta

Dobar prompt pomaže vam da stvorite jedinstvenu i kul sliku. Redosled strukture nije fiksan, ona funkcioniše kao vodilja. Najbolja praksa, međutim, bila bi da držite medij i glavni subjekat na početku prompta.

Zaronimo u svaku od navedenih struktura kako njihova funkcija bila jasnija.

  1. Medij

Postavlja format ili tip slike koji želite. Može biti slika, digitalna ilustracija, fotografija, ili čak posebni medij poput akvarela, ulja na platnu, pa čak i digitalna slika. Takođe možemo uključiti ‘postavke’ koje utiču na medij.

Istraživanje medija

Evo nekoliko primera koje možete isprobati i sami:

Generisana AI slika

Cinematography portrait photo of a Malaysian muslim female teacher teaching in a bright classroom full of students in the foreground, with blackboard as the background, shot with 50mm lens, shallow depth of field.

AI generisana slika elektricnih kola

Digital art of a vibrant and scientific image showcasing an atom with electrifying energy waves, representing the concept of molecular energy, on a dark background.

Generisana AI molekularana energija

Digital art of a vibrant and scientific image showcasing an atom with electrifying energy waves, representing the concept of molecular energy, on a dark background.


2. Subjekat

Identifikuje glavni fokus ili temu slike. Držite glavni subjekat na početku prompta. Budite što konkretniji kako biste osigurali da veštačka inteligencija razume vašu viziju.

3. Stil

Stil postavlja umetnički ili vizuelni tretman koji želite za sliku. Uvek napomenite vizuelne karakteristike ili kreativan/umetnički stil koji želite.

Na 123RF smo uneli neke unapred postavljene stilove za vas, pa možete istraživati dalje ako želite. Možete izabrati i eksperimentisati sa sledećim stilovima:

Uporedimo neke stilove

Evo nekoliko primera koje možete isprobati, uvek obratite pažnju na razliku kada birate stilove. Stil možete uključiti i u svoj prompt.

Happy cute rabbit looking towards the sky on a vivid meadow in cubism style

Minimalist style of a happy cute rabbit looking towards the sky on a vivid meadow

3D render of a happy cute rabbit looking towards the sky on a vivid meadow

4. Detalji

Navedite bilo koje specifične elemente ili detalje koje želite u slici kao objašnjenje u formi proširene rečenice ili ih uključite kao prideve vašim subjektima. U prvom planu takođe može dodati i vrstu pozadine ili elemenata .

Istraživanje detalja

Evo nekoliko primera koje možete isprobati. Obratite pažnju na raznolikost i različitost kada uključite detalje specifičnih elemenata kao deo svojih promptova.

Empty wooden textured podium.

Empty wooden textured podium with floral vines, surrounded by reflective crystal clear water, on a bright blue sky with fluffy clouds background.

5. Boje

Opišite šemu boja ili paletu koju zamišljate za svoju sliku. Pomenite boje, nijanse ili raspoloženje koje želite preneti. Boje se takođe mogu uključiti u promptove kao pridevi ili kao delovi pridevske sintagme vaših subjekata i/ili detalja vaših subjekata.

Istraživanje boja

U primerima ispod, malo smo promenili naša očekivanja u vezi sa bojama i rezultati su bili vrlo različiti.

Cinematic photo of a beautiful smiling asian american woman sitting at a bright vibrant pastel blue and white cafe, 35mm photograph, film, depth of field, professional, 4k, highly detailed.

Cinematic photo of a beautiful smiling asian american woman sitting at a earth tone and noir cafe, 35mm photograph, film, depth of field, professional, 4k, highly detailed.

6. Osvetljenje / Postavke kamere

Definišite uslove osvetljenja ili efekte kamere koje želite. Ovo pomaže postavljanju raspoloženja i atmosfere slike. Stil osvetljenja se definiše između subjekata ili na početku prompta. Što se tiče postavki efekata/kamere, držite ih na kraju prompta.

Istraživanje osvetljenja i postavki kamere

U dolenavedenim primerima, primetićete kako smo postavili podešavanja osvetljenja i dobili potpuno različite efekte.

Aerial photograph of a scandinavian forest scape in the dawn with mist and fog, contrast green and yellow hue, tilt-shift effect.

Cinematic photo back shot of a man standing on a hill at night, depth of field, time-lapse starfield background.

Digital art of a tiger dressed as an astronaut floating in space with bright blue earth in the background, sunlight is glinting off its visor. award winning photography, depth of field.

CILJ vaše slike

Dobar prompt generiše sliku koja zadovoljava vaše dizajnerske potrebe. Stoga je važno razumeti svrhu istog.

Da biste to postiglim uvek posavite sebi sledeća pitanja?

  • ZA ŠTA će se slika koristiti?
  • KAKO će se slika koristiti?
  • GDE će slika biti upotrebljena?

Ograničite OPSEG

Veštačku inteligenciju nemojte opterećivati previše detaljima. Opisno ne znači preplavljivanje detaljima. Vaš prompt treba da je koncizan i usko fokusiran. Ako želite više elemenata, razmotrite da ih razložite u odvojene promptove i kombinujete rezultate.

Ponovite i redefinišite

Odvojite trenutak da pregledate, redefinišete i usavršite svoj prompt. Proverite da li je jasan, sažet i bez suvišnih detalja. Ponekad će biti potrebno više pokušaja da se postigne željeni rezultat.

Eksperimentišite i iterirajte

Ne bojte se eksperimentisanja sa različitim promptovima. Generišite više slika i izaberite onu koja najbolje odgovara vašem cilju i viziji.

Šta ako mi se ne sviđaju slike koje generišem?

Uvek možete ponovo kliknuti na dugme “generiši”, i baš se u ovome ogleda lepota veštačke inteligencije. Igrajte se sa njom, a ona će vam pružati bezbroj kreativnih mogućnosti!Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa generisanjem slika putem veštačke inteligencije i kreiranjem promptova, slobodno nas kontaktirajte na serbia@123rf.com ili pozovite na broj +381 63 8658795